MENI

Najveća varka: Univerzum je jedan veliki hologram!

Stručni časopis Physical Review Letters objavio je zanimljiv tekst o tome da se hologramski princip može primeniti i na naš svemir. Šta to, zapravo znači? Naučnici već neko vreme pretpostavljaju da je ceo univerzum dvodimenzionalna oblast za koju samo imamo utisak da je trodimenzionalna, a tim bečkih naučnika pomoću matematičkih proračuna ustanovio je da ovaj scenario možda i nije tako neverovatan kao što se čini.Photo by bluebay. FreeDigitalPhotos.net


Ideja da je univerzum samo 3D projekcija na ravnu, kosmičku površinu proistekla je iz “holografskog principa” prem kojem svi podaci potrebni da opišu oblast prostora mogu da se kodiraju u samo dve dimenzije. Prvi put je predložena 1990. godine od strane fizičara Gerarda Hufta i Leonarda Saskinda kao način rešavanja fundamentalne nedoslednosti između kvantne fizike i opšte teorije relativnosti.

“Ako vam je poznata Platonova alegorija o “Pećini”, onda ćete holografski princip lako razumeti ako kažete da su informacije koje omogućavaju senke ekvivalentne informacijama koje pružaju objekti koji generišu senke”, navodi doktor Danijel Grumiler, profesor na Bečkom univerzitetu Tehnološkoh instituta za teoretsku fiziku i koautor naučnog rada u vezi sa novim istražvanjem.

“Ukoliko se pokaže da je tačan, ovaj princip mogao bi da odgovore na mnoga pitanja u vezi sa crnim rupama koje su specijalnost fizičara Stivena Hokinga”, dodao je Grumiler.

Uprkos tome što su prethodna istraživanja pokazala da se holografski princip može održati u teoretskim svetovima, dokazi upućuju na to da bi ga uslovi u našem univerzumu ograničili.

Glavno interesovanje naučnika bilo je da testiraju opštost holografskog principa - ukoliko se pokaže tačnim, mogao bi da funkcioniše i u ravnom prostor-vreme kontinuumu.

U toku istraživanja, fizičari su koristili dve teorije ravnog prostor-vreme kontinuuma za računanje fizičke mere poznate kao “zapletena entropija”. Ovaj termin opisuje količinu zapletenosti vezanih čestica u kvantnom sistemu, i uticaj koji vrše jedna na drugu.

“Ako kvantna gravitacija u ravnom prostoru dozvoljava holografsku dekripciju po standardima kvantne teorije, onda moraju postojati fizičke veličine koje mogu biti izračunate u obe teorije, a rezultati se moraju poklapati”, saopštio je Grumiler u pisanoj izjavi.

Otkriveno je da je vrednost zapletene entropije u obe teorije ista, što znači da postoji mogućnost da holografski princip može da važi i u našem univerzumu, odnosno da živimo u nekoj vrsti holograma.

Studija je objavljena 19. marta u časopisu “Physical Review Letters”.

Izvor: Huffington Post / B92

Нема коментара:

Постави коментар